تو هم بیا فعال باش!

اطلاعات

اینجا می توانی مهم ترین اطلاعات مربوط به پروژه ی تحقیقی " با هم برای همراهی و مدارا ـ باهم برای هم" را پیدا کنی تا بتوانی بهتر در این مورد تصمیم بگیری که آیا دوست داری در پروژه ی ما شرکت کنی یا نه.

پروژه در چند کلمه

ما کی هستیم و چیکار می کنیم؟

ما پژوهشگرانِ روان شناسیِ رشد در دانشگاه اسنابروک هستیم. برای این پروژه ویلما میدن دورف و مالین کلویکر شخصاً در مدرسه ی شما حضور می­ یابند و در انجام این پروژه همکاری نزدیکی با پروفسور دکتر مارتن فان زالک و دکتر موئار شانی دارند. ما در این پروژه تنها نیستیم بلکه با سازمان­هایی که در ادامه می­ آیند همکاری می­ کنیم: شبکه آگاهی رسانی کمیسیون اروپا در خصوص افراطی­ گری (RAN). شورای پیشگیری ایالتی نیدرزاکسن (LPR) و انجمن طرح­های مبتکرانه ی آموزشی نیدرزاکسن (VNB). ما از مقررات بنیاد تحقیقات آلمان (DFG) و انجمن روانشناسی آلمان (DGPs) پیروی می­ کنیم. این پروژه توسط کمیته ی اخلاقی دانشگاه اسنابروک ارزیابی شده و از نظر اخلاقی بی ­ضرر است.

این پروژه چطور پیش خواهد رفت؟

پروژه ی ” با هم برای همراهی و مدارا ” پروژه ای در مورد روابط اجتماعی در مدرسه است. هر چند شاید این طور به نظرت نیاید، ولی تو همان متخصصی هستی که ما لازم داریم. تو با دانشت به ما کمک می ­کنی تا بفهمیم چطورباید با تعصب و پیش داوری، نژادپرستی و خشونت مقابله کنیم. ما در بخشی از این پروژه برای مثال ازتو می پرسیم: یک روز معمولی تو چطور می­ گذرد؟ هم کلاسی های تو تا چه اندازه روی تو و شکل گیری نظراتت تأثیر دارند؟ و آیا تو روی بقیه تأثیر می­ گذاری؟ برای مثال چقدر از بقیه حمایت می کنی یا آنها را رد می­ کنی؟ نظرت در مورد مسائل اجتماعی چیست؟ تو با شرکتت در این پروژه به ما کمک می­ کنی تا در این مورد بیشتر بدانیم و حضور تو به همین دلیل برای ما بسیار مهم است.

این پروژه چطور پیش خواهد رفت؟

این پروژه در محدوده ی زمانی بین فوریه 2023 تا نوامبر 2023 در مدرسه ی تو برگزار می­ شود. این پروژه دو بخش دارد: نظرسنجی و پیشگیری.

بخش نظرسنجی

اگر در پروژه شرکت کنی، در مجموع باید سه پرسشنامه را روی تلفن همراهت پر­کنی. نظرسنجی در طول کلاس درسی انجام می ­شود و هر کدام یک ساعت درسی طول می­ کشد.  ما در این زمان ­ها به مدرسه ی تو می­ آییم. در صورتی که سوالی داشته باشی، ما آنجا هستیم تا به سوال های تو جواب بدهیم. در کنار پرسش­ هایی که به آنها اشاره کردیم، ما مایلیم که بدانیم دانش آموزان چطور برروی هم تاثیر می­ گذارند. برای اینکه در این مورد بیشتر بدانیم، سعی می­ کنیم به کمک نظرسنجی، شبکه ی اجتماعیِ مدرسه ات یعنی رابطه ی بین دانش آموزان را امتحان کنیم.( برای مثال ازتو می­ پرسیم که با کی دوست هستی یا از کی دوری می­ کنی.)

  در صورتی که با ما همکاری کنی، می­ توانی در مورد بعضی سوال ها (نه همه ی آنها) اسم دانش آموزانی را که آنها هم در پروژه شرکت می­ کنند و با این کار موافق هستند، از لیست انتخاب کنی. بقیه ی دانش آموزان هم می توانند اسم تو را انتخاب کنند ولی نگران نباش! فقط تو و ما می ­دانیم که تو چه اسم هایی انتخاب کردی و نه هیچ کس دیگر. تو هم نمی ­دانی که آیا بقیه اسم تو را انتخاب کرده اند یا نه. جواب های تو و دیگر دانش آموزان در واقع  مخفی می­ ماند. ما در بخش  “جواب های شما چه می ­شود؟”  بیشتر در این مورد توضیح می ­دهیم.

بخش پیشگیری

 علاوه بر نظرسنجی ها برنامه ی پیشگیری را اجرا می­ کنیم که برای پیشگیری از اختلاف بین گروه ها و برای تقویت فضایی مثبت در مدرسه طراحی شده است. برای این منظور ما از تعدادی از دانش آموزانی که در پروژه حضور دارند دعوت می ­کنیم که در مجموع در ده جلسه شرکت کنند.

در این جلسه ها با بچه هایی که دعوت کرده ­ایم در این مورد صحبت می­ کنیم که چه مشکلاتی در مدرسه وجود دارد و اینکه دوست دارند چه چیزهایی عوض بشود. بعد فعالیت هایی برای کل مدرسه برنامه ریزی و اجرا می ­شود. همه ی مدرسه می ­توانند در این فعالیت ها شرکت کنند.

تو هم بیا فعال باش...

... و به ما کمک کن تا فعالیت ها و شیوه هایی پیدا کنیم که مدرسه ات به محیطی همراه با احترام تبدیل شود.

سوالات متداول

شرکت کردن تو در این پروژه اختیاری است. اگر دوست نداری در این پروژه شرکت کنی، مجبور نیستی. وقتی به مدرسه­ ات می ­آییم، می­ توانی به ما بگویی که آیا در پروژه شرکت می کنی یا نه .اگرمایلی در نظرسنجی های ما شرکت کنی، در پرسش­نامه باید یک فرم رضایت نامه پرکنی. اگر به سن قانونی نرسیده باشی فقط در صورتی می­ توانی در این پروژه شرکت کنی که  پدر و مادر یا سرپرست­های تو از پیش مخالفتی در این زمینه نکرده باشند. هر وقت که بخواهی، می­ توانی دیگر با ما همکاری نکنی. این تصمیم هیچ تبعات منفی ای برای تو نخواهد داشت و تو مجبور نیستی برای ما دلیلی بیاوری. بعد ما اطلاعات تو را پاک می­ کنیم. این فقط تا آخر پروژه امکان ­پذیر است چون بعد از آن، ما داده­ ها را به صورت ناشناس در می­ آوریم. پس از پایان پروژه ما هم دیگر نمی ­دانیم که تو چه اسم جایگزینی داشتی. در صورتی که (دیگر) مایل نباشی با ما همکاری کنی، در پرسش نامه های (بعدی) اسم تو (دیگر) نخواهد آمد و کسی (دیگر) نمی ­تواند آن را انتخاب کند.

در صورتیکه مایل نیستی همکاری کنی، تو و سرپرست رسمی­ ات می ­توانید هر کدام به طور جداگانه عدم رضایت خود را اعلام کنید. برای این منظور به موارد زیر نیاز داریم: (1) نام تو، (2) نام خانوادگی تو، (3) کلاس تو، (4) اینکه اعلام کنی (دیگر) مایل نیستی در پروژه شرکت کنی. با استفاده از یکی از شیوه ­های زیر به ما اطلاع بده:

  1. از طریق ایمیل به “tolerance@uos.de”؛
  2. از طریق تلفن (017695452586) ؛
  3. از طریق پست ( پاکت نامه ­ای که ضمیمه شده است به آدرس پژوهشگر است و هزینه­­ ی پست پیشاپیش پرداخت شده است)؛
  4. از طریق آموزگارت؛
  5. از طریق مسئولین مدرسه و
  6. / یا تو می­توانی وقتی که به مدرسه­ ات می ­آییم ما به اطلاع بدهی.  

Du kannst an dem Projekt nur teilnehmen, wenn

  • deine Erziehungsberechtigten deiner Teilnahme nicht widersprechen und du am Tag der ersten Datenerhebung eine Einwilligungserklärung ausfüllst.
  • du Deutschkenntnisse hast.
  • eine von dir selbst ausgefüllte Einwilligungserklärung vorliegt.
Wenn ihr am Projekt teilnehmt, füllt ihr insgesamt drei Online-Fragebögen aus, jeweils an verschiedenen Tagen im Laufe des Schuljahres. Die Befragungen finden während der Unterrichtszeit statt und dauern einzeln etwa eine Schulstunde.
Die Vorschriften der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGP) sollen dafür sorgen, dass Forscher*innen sich an Regeln halten und gerecht zu allen Beteiligten sind. Zur Prüfung der Einhaltung dieser Regeln gibt es an der Universität Osnabrück eine Gruppe von Expert*innen: die sogenannte Ethikkommission. Diese schaut sich Projekte genau an und sagt, ob diese Regeln eingehalten werden. Die Ethikkommission der Universität Osnabrück hat auch dieses Projekt geprüft: wir halten alle Regeln ein und das Projekt ist somit ethisch unbedenklich. Bei der Speicherung, Anonymisierung und Verwendung deiner Daten halten wir uns an die Vorschriften der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).
Eine Einwilligungserklärung ist deine Zusage, dass du die Informationen verstanden hast und dass du damit einverstanden bist. Wir möchten damit sichergehen, dass du dich gut fühlst, wenn du an dem Projekt teilnimmst. Wenn es irgendetwas gibt, das du nicht gut findest, musst du die Einwilligungserklärung nicht ausfüllen. Wenn man also nicht einverstanden ist und man nicht an dem Projekt teilnehmen möchte, dann kann man mit dem Widerspruch „nein“ sagen. Auch deine Erziehungsberechtigten können widersprechen, wenn sie nicht möchten, dass du an dem Projekt teilnimmst. Wenn deine Erziehungsberechtigten mit deiner Teilnahme einverstanden sind, dann müssen sie nichts selbst ausfüllen.

ما موقع  ذخیره­ سازی، ناشناس سازی و استفاده از داده های شما، ازقوانین GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده­ ها) و بنیاد تحقیقات آلمان (DFG) پیروی می­ کنیم. به همین دلیل است که ما داده ­ها را برای حداقل ده سال پس از پایان پروژه نگه می ­داریم. جواب­ های مربوط به نظرسنجی‌ها پس از پایان پروژه مخفی می­ مانند: به این حالت ناشناس سازی داده­ ها می‌گویند. این به این معنی است که پس از پایان پروژه، دیگر کسی نمی ­تواند ردیابی کند که چه کسی چه جوابی داده است. ما این کار را این طور انجام می ­دهیم که پس از نظرسنجی ها، نام‌های موجود در لیست اسامی را با نام‌های دیگر (کدهایی ساخته شده از حروف و اعداد) جایگزین می­ کنیم و در پایان پروژه این نام های جایگزین را هم حذف می­ کنیم. چون این یک پروژه تحقیقی است، این داده های ناشناس (مخفی) در مجلات و رویدادهای علمی ارائه خواهد شد. علاوه بر این، این داده های ناشناس باید در یک آرشیو داده ی مطمئن در اینترنت قابل دسترسی باشند. با این کار بقیه ی پژوهشگرها می ­توانند مطالعه ما را بررسی کنند یا به سؤال های خودشان پاسخ دهند. این روش برای  مطمئن شدن از کیفیت در تحقیقات استفاده می ­شود.

Nein. Die Fragebögen sind keine Tests. Wir interessieren uns für deine ehrliche Antwort. Es gibt also keine richtigen oder falschen Antworten. Wir stellen sicher, dass alle deine Antworten geheim sind und bleiben.

تو چطور می ­توانی با ما در تماس باشی در صورتیکه سوالی داشته باشی، می ­توانی هر زمانی از طریق این ایمیل

 “tolerance@uos.de”  یا واتس­اپ (017695452586) با ما در تماس باشی. یا می توانی به وب­ سایت ما که پر از اطلاعات مفید است, سری بزنی.

Wir verwenden in unseren Texten das sogenannte Gender-Sternchen, weil es uns wichtig ist, alle Menschen anzusprechen und mitzunennen, egal welches Geschlecht sie haben: Mädchen, Jungen und alle anderen Geschlechter. Hierbei wird die weibliche und männliche Form mit einem Sternchen (*) verbunden (zum Beispiel werden „Schüler und Schülerinnen“ zu „Schüler*innen“). Somit soll das zusammengesetzte Wort dafür sorgen, dass alle Menschen jeden Geschlechts mit einem Wort benannt werden können.
Wenn man etwas macht, damit etwas Negatives in der Zukunft nicht passiert, dann ist das eine Prävention. Unser Projekt ist auch eine Prävention, weil wir gemeinsam mit einigen Schüler*innen Ideen entwickeln, wie wir zukünftig besser miteinander umgehen können.

Ein wichtiges Thema in den Befragungen ist: Wie sieht das soziale Netzwerk an deiner Schule aus, das heißt, wer verbringt mit wem Zeit zusammen, wer beeinflusst sich gegenseitig? Zum Beispiel: Lisa und Tom sind miteinander befreundet und verbringen viel Zeit miteinander. Lisa ist auch mit Selin aus der Parallelklasse befreundet, die Tom aber nicht gut kennt.
Wenn wir eure Antworten auswerten, können wir erkennen, wer mit wem wie viel zu tun hat. Dabei ist ganz wichtig: die anderen Mitschüler*innen können nicht sehen, welche Personen ihr ausgewählt habt.
In einer Schule sind alle irgendwie miteinander verbunden. In so einem sozialen Netzwerk sind alle von euch wichtig. In den Klassen 7 bis 9 schauen wir aber ganz genau hin: Durch eure Daten können wir indirekt erkennen, wer für EUCH besonders wichtig in diesem Netzwerk ist und laden diese Schüler*innen ein, an der Prävention teilzunehmen. Dann möchten wir mit ihnen über die Themen sprechen, die wichtig für euch alle sind und somit das ganze Netzwerk betreffen.

سوالی داری؟

هر وقت دوست داری برای ما ایمیل بزن. لطفاً در بخش عنوان ایمیل، اسم پروژه: ” با هم برای همراهی  و مدارا” را بیاور. ما مشتاقیم از تو بشنویم!