STAŃ SIĘ AKTYWNY!

Informacje

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o projekcie badawczym „Together for tolerance – dla siebie nawzajem”, abyś mógł lepiej zdecydować, czy chcesz w nim uczestniczyć.

Ogólnie o projekcie

Kim jesteśmy i jak pracujemy

Jesteśmy badaczami w dziedzinie psychologii rozwojowej z Uniwersytetu w Osnabrück. Waszymi bezpośrednimi osobami do kontaktu na miejscu są Wilma Middendorf i Malin Kleuker. Prowadzą projekt w ścisłej współpracy z prof.dr.hab Maartenem van Zalkiem i doktorem Maorem Shanim. Nie prowadzimy projektu sami, lecz  współpracujemy z następującymi organizacjami: Radicalization Awareness Network Komisji Europejskiej (RAN); Landespräventionsrat Niedersachsen (LPR) oraz Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e. V. (OSD). Przestrzegamy przepisów Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG) iNiemieckiego Towarzystwa Psychologii (DGP). Projekt został oceniony przez komisję ds. etyki  Uniwersytetu w Osnabrück i uznany za etycznie nieszkodliwy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym FAQ.

Założenia projektu

„Together for tolerance“ to projekt dotyczący relacji społecznych w szkole, i nawet jeśli nie myślisz o sobie w ten sposób,  to właśnie Ty jesteś  od nich ekspertem! Dzięki Twojej wiedzy możesz pomóc nam dowiedzieć się, jak możemy przeciwdziałać uprzedzeniom, rasizmowi i agresji. W ramach projektu zadajemy zatem na przykład takie pytania jak: Jak wygląda Twoje codzienne życie? W jakim stopniu Twoi koledzy z klasy wpływają na Ciebie i na sposób, w jaki formułujesz swoją opinię? Czy Ty też wpływasz na innych? Na przykład, jak często wspierasz lub wykluczasz innych? Co myślisz o kwestiach społecznych? Twój udział jest dla nas bardzo ważny, bo pomoże nam on dowiedzieć się więcej na ten temat.

Oprócz tego niektórzy  i niektóre z was razem z nami zaplanują i zrealizują akcje dla całej szkoły, w których będą mogli wziąć udział wszyscy uczniowie. W ten sposób, dzięki waszemu wsparciu, wasza szkoła może stać się miejscem tolerancyjnym wobec wszystkich!

Przebieg projektu

Opisana procedura zostanie przed wypełnieniem ankiety w klasie jeszcze raz wytłumaczona przez jednego z pracowników Uniwersytetu w Osnabrück – zrozumiale i z pomocą przykładów. Odbędzie się to w obecności twojego nauczyciela. Będziesz również miał/miała czas na zadanie pytań.

Część 1

Ankiety

Biorąc udział w projekcie, wypełnisz łącznie trzy ankiety w różnych dniach, na swoim własnym lub wypożyczonym telefonie komórkowym lub tablecie.

Ankiety odbywają się w czasie zajęć i trwają około jednej lekcji. Przyjdziemy po to do twojej szkoły, o czym twoi nauczyciele są poinformowani. Jeśli pojawią się jakieś pytania, będziemy tam, aby na nie odpowiedzieć.

Oprócz wymienionych już wcześniej zagadnień interesuje nas również, jak uczniowie wpływają na siebie nawzajem.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, korzystamy z ankiet, które pomogą nam zbadać społeczność twojej szkoły, czyli relacje między uczniami i uczennicami. Pytamy na przykład, z kim się przyjaźnisz lub kogo unikasz. Biorąc udział, w niektórych (nie wszystkich!) pytaniach możesz wybrać nazwiska innych uczniów, którzy również uczestniczą w projekcie i wyrażają zgodę na zostanie wybranym z listy imion. Twoje imię również może zostać wybrane przez innych uczniów. Ale nie martw się! Tylko Ty i my, nikt inny, będziemy wiedzieć, jakie imię (imiona) wybierzesz z tej listy. Nie dowiesz się również, czy Twoje imię zostało wskazane przez innych uczestników. Twoje odpowiedzi i odpowiedzi kolegów z klasy są tajne. Dokładniejsze wyjaśnienie znajduje się w sekcji FAQ w sekcji „Co dzieje się z twoimi odpowiedziami?”

 

część 2

Prewencja

Oprócz ankiet realizujemy profilaktykę, czyli program mający na celu zapobieganie konfliktom między grupami i promowanie pozytywnego klimatu szkolnego. W tym celu kilkoro uczniów biorących udział w projekcie zostanie zaproszonych na łącznie 10 sesji. Podczas tych sesji wraz z zaproszonymi uczniami i uczennicami zostanie poruszony temat problemów, które występują w ich szkole, a także tego, co chętnie by w niej zmienili. Następnym krokiem będzie wspólne zaplanowanie i zrealizowanie ogólnoszkolnych akcji.  Kreatywność mile widziana!

Cała szkoła będzie mogła wziąć udział w tych zajęciach. Mogą to być np. apele szkolne, kampanie typu „Awareness” na dziedzińcu szkolnym lub kampanie w mediach społecznościowych

Realizacja kampanii będzie wspierana przez pracowników Vereins Niedersächsischer Bildungsinitiativen e. V..

Cieszymy się na wasze pomysły!

Stań się aktywny

... i pomóż w opracowaniu strategii i działań na rzecz wzajemnego szacunku w Twojej szkole!

FAQ

Deine Teilnahme am Projekt ist freiwillig. Du musst also nicht an dem Projekt teilnehmen, wenn du nicht möchtest. Du und deine Erziehungsberechtigten können die Teilnahme bis zum Ende des Projekts jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. Dein Name wird dann in allen Listen von darauffolgenden Fragebögen nicht mehr aufgeführt und deine bereits erhobenen Daten können gelöscht werden. Das Löschen der Daten kann nicht rückgängig gemacht werden und ist nur vor der Beendigung des Projekts möglich.

So kannst du einer Teilnahme widersprechen: Du und deine Eltern können unabhängig voneinander Widerspruch einlegen. Dazu benötigen wir folgende Angaben: (1) deinen Vornamen, (2) deinen Nachnamen, (3) deine Klasse und (4) die Mitteilung, dass du nicht (mehr) an dem Projekt teilnehmen möchtest. Der Widerspruch zur Teilnahme kann über mehrere Wege bei uns eingehen. Es ist dabei ausreichend, wenn der Widerspruch über einen Weg eingeht:

1. per E-Mail an „tolerance@uos.de“;

2. über diesen Fragebogen: https://s2survey.net/togetherfortolerance_widerspruch/?q=WS

3. per Telefon (017695452586);

4. per Post (der beiliegende, vorfrankierte Briefumschlag ist an die Forscher*innen adressiert);

5. über deine Lehrkraft;

6. über die Schulleitung und/oder

7. du sagst einer*einem Mitarbeiter*in der Universität Osnabrück,dass du nicht (mehr) teilnehmen möchtest, wenn sie an deiner Schule sind, z.B. während der Datenerhebungen.

 

Du kannst an dem Projekt nur teilnehmen, wenn

  • deine Erziehungsberechtigten deiner Teilnahme nicht widersprechen und du am Tag der ersten Datenerhebung eine Einwilligungserklärung ausfüllst.
  • du Deutschkenntnisse hast.
  • eine von dir selbst ausgefüllte Einwilligungserklärung vorliegt.
Wenn ihr am Projekt teilnehmt, füllt ihr insgesamt drei Online-Fragebögen aus, jeweils an verschiedenen Tagen im Laufe des Schuljahres. Die Befragungen finden während der Unterrichtszeit statt und dauern einzeln etwa eine Schulstunde.
Die Vorschriften der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGP) sollen dafür sorgen, dass Forscher*innen sich an Regeln halten und gerecht zu allen Beteiligten sind. Zur Prüfung der Einhaltung dieser Regeln gibt es an der Universität Osnabrück eine Gruppe von Expert*innen: die sogenannte Ethikkommission. Diese schaut sich Projekte genau an und sagt, ob diese Regeln eingehalten werden. Die Ethikkommission der Universität Osnabrück hat auch dieses Projekt geprüft: wir halten alle Regeln ein und das Projekt ist somit ethisch unbedenklich. Bei der Speicherung, Anonymisierung und Verwendung deiner Daten halten wir uns an die Vorschriften der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).
Eine Einwilligungserklärung ist deine Zusage, dass du die Informationen verstanden hast und dass du damit einverstanden bist. Wir möchten damit sichergehen, dass du dich gut fühlst, wenn du an dem Projekt teilnimmst. Wenn es irgendetwas gibt, das du nicht gut findest, musst du die Einwilligungserklärung nicht ausfüllen. Wenn man also nicht einverstanden ist und man nicht an dem Projekt teilnehmen möchte, dann kann man mit dem Widerspruch „nein“ sagen. Auch deine Erziehungsberechtigten können widersprechen, wenn sie nicht möchten, dass du an dem Projekt teilnimmst. Wenn deine Erziehungsberechtigten mit deiner Teilnahme einverstanden sind, dann müssen sie nichts selbst ausfüllen.

Bei der Speicherung, Anonymisierung und Verwendung deiner Daten halten wir uns an die Vorschriften der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Deswegen speichern wir die Daten nach Ende des Projekts für mindestens zehn Jahre. Deine Antworten aus den Befragungen werden nach Ende des Projekts geheim gemacht: das nennt man anonymisieren von Daten. Das heißt, nachdem das Projekt zu Ende ist kann man nicht mehr rückverfolgen wer was geantwortet hat. Das machen wir, indem wir die Namen in den Namenslisten nach den Befragungen durch Ersatznamen (Codes aus Buchstaben und Zahlen) ersetzen und nach Ende des Projekts auch diese Ersatznamen löschen. Da es sich um ein Projekt in der Forschung handelt, werden die anonymisierten (geheimen) Daten in wissenschaftlichen Zeitschriften und Veranstaltungen präsentiert. Außerdem sollen die anonymisierten Daten auch in einem gesicherten Datenarchiv im Internet zugänglich gemacht werden. Damit können andere Forscher*innen dann unsere Untersuchung überprüfen oder eigene Fragen beantworten. Dieses Vorgehen dient zur Qualitätssicherung in der Forschung.

Nein. Die Fragebögen sind keine Tests. Wir interessieren uns für deine ehrliche Antwort. Es gibt also keine richtigen oder falschen Antworten. Wir stellen sicher, dass alle deine Antworten geheim sind und bleiben.

Solltest du Fragen haben, wende dich jederzeit gerne per E-Mail unter „tolerance@uos.de“ an uns. Bitte gib dabei im Betreff den Namen des Projekts „Together for tolerance“ an. Du kannst uns auch eine Nachricht an folgende Nummer schreiben: 017695452586. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Wir verwenden in unseren Texten das sogenannte Gender-Sternchen, weil es uns wichtig ist, alle Menschen anzusprechen und mitzunennen, egal welches Geschlecht sie haben: Mädchen, Jungen und alle anderen Geschlechter. Hierbei wird die weibliche und männliche Form mit einem Sternchen (*) verbunden (zum Beispiel werden „Schüler und Schülerinnen“ zu „Schüler*innen“). Somit soll das zusammengesetzte Wort dafür sorgen, dass alle Menschen jeden Geschlechts mit einem Wort benannt werden können.
Wenn man etwas macht, damit etwas Negatives in der Zukunft nicht passiert, dann ist das eine Prävention. Unser Projekt ist auch eine Prävention, weil wir gemeinsam mit einigen Schüler*innen Ideen entwickeln, wie wir zukünftig besser miteinander umgehen können.

Ein wichtiges Thema in den Befragungen ist: Wie sieht das soziale Netzwerk an deiner Schule aus, das heißt, wer verbringt mit wem Zeit zusammen, wer beeinflusst sich gegenseitig? Zum Beispiel: Lisa und Tom sind miteinander befreundet und verbringen viel Zeit miteinander. Lisa ist auch mit Selin aus der Parallelklasse befreundet, die Tom aber nicht gut kennt.
Wenn wir eure Antworten auswerten, können wir erkennen, wer mit wem wie viel zu tun hat. Dabei ist ganz wichtig: die anderen Mitschüler*innen können nicht sehen, welche Personen ihr ausgewählt habt.
In einer Schule sind alle irgendwie miteinander verbunden. In so einem sozialen Netzwerk sind alle von euch wichtig. In den Klassen 7 bis 9 schauen wir aber ganz genau hin: Durch eure Daten können wir indirekt erkennen, wer für EUCH besonders wichtig in diesem Netzwerk ist und laden diese Schüler*innen ein, an der Prävention teilzunehmen. Dann möchten wir mit ihnen über die Themen sprechen, die wichtig für euch alle sind und somit das ganze Netzwerk betreffen.

Czy masz jakieś pytania?

… jeśli tak, to możesz w dowolnym momencie wysłać do nas e-mail. W tytule prosimy wpisać nazwę projektu „Together for tolerance”. Czekamy na Twoją wiadomość.