تو هم بیا فعال باش!

با هم برای همراهی و مدارا ـ باهم برای هم

یک پروژه ی تحقیقی است بر ضد اختلاف ها(ی گروهی) و برای ایجاد همراهی و مدارا.

اطلاعات و توضیحات پروژه برای دانش آموزان

” با هم برای همراهی  و مدارا” پروژه ای در مورد روابط اجتماعی، مدارا و همراهی در مدرسه است. این پروژه را که شما دانش آموزان مدرسه به آن شکل می ­دهید، دانشگاه اوسنابروک اجرا می­ کند. ما می­ خواهیم به کمک شما بفهمیم که چطور می­ شود مدرسه تان را به محلی تبدیل کنیم که شما با وجود پیشینه، تجربیات و نظرات متفاوت، در آن با احترام باهم برخورد کنید.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load Video

بلاگ

اگر می ­خواهی بدانی که در حال حاضر در پروژه ی ” با هم برای همراهی  و مدارا ـ باهم برای هم” چه می­ گذرد، می­ توانی اینجا در جریان آخرین اتفاقات قراربگیری. ضمن اینکه می ­توانی مقاله­ های جالبی در مورد پیشینه ی این پروژه هم پیدا کنی. 

تو هم بیا فعال باش...

... و به ما کمک کن تا فعالیت ها و شیوه هایی پیدا کنیم که مدرسه ات به محیطی همراه با احترام تبدیل شود.
Forschungspraktikum im Ausland

Together for tolerance – Behind the science (international edition) Was ist ein Forschungspraktikum im Ausland? Ein Forschungspraktikum im Ausland bedeutet, dass man für eine Zeit

Zum Artikel
Die erste Datenerhebung

Die erste Datenerhebung Es ist endlich soweit – die erste Datenerhebung steht an und wir sind ganz aufgeregt! Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, führen wir

Zum Artikel
Was sind eigentlich Daten?

Was sind eigentlich Daten? Junge und naive Fragen sollten häufiger gestellt werden, insbesondere in der Wissenschaft, denn sie zeigen: so einfach ist das alles gar

Zum Artikel
Ein Beitrag aus der Schule

Together for Tolerance – miteinander füreinander! Ein Forschungsprojekt in Kooperation mit dem Institut für Entwicklungspsychologie der Universität Osnabrück und dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB)Online-Talk,

Zum Artikel

شماها حرفه ای و متخصص این کار هستید!

اطلاعاتت را در مورد پروژه و تیم ما اینجا امتحان کن!

همکاران ما

این پروژه ی تحقیقی با همکاری شبکه آگاهی رسانی کمیسیون اروپا در خصوص افراطی­ گری (RAN) انجام می ­شود. شورای پیشگیری ایالتی نیدرزاکسن (LPR) این پروژه را به لحاظ مالی تأمین کرده است و انجمن طرح­های مبتکرانه ی آموزشی نیدرزاکسن  (VNB) آن را اجرا می­ کند.

سوالی داری؟

هر وقت دوست داری برای ما ایمیل بزن. لطفاً در بخش عنوان ایمیل، اسم پروژه: ” با هم برای همراهی  و مدارا” را بیاور. ما مشتاقیم از تو بشنویم!