اطلاعات و توضیحات پروژه برای والدین

با هم برای همراهی و مدارا ـ باهم برای هم

یک پروژه ی تحقیقی است بر ضد اختلاف ها(ی گروهی) و برای ایجاد همراهی و مدارا.

پروژه در چند کلمه

پروژه ی ” با هم برای همراهی و مدارا ” پروژه ای در مورد روابط اجتماعی در مدرسه است. ما مایلیم در راستای این پروژه به این موارد دسترسی پیدا کنیم : بچه­ ها و نوجوانان یک روز معمولی خود را در مدرسه و خارج از آن چطور می­ گذرانند؟ هم­ کلاسی­ ها تا چه اندازه روی رفتار و همچنین شکل­ گیری باورهای یکدیگر تأثیر دارند؟ برای مثال هم­ کلاسی­ ها تا چه اندازه روی رفتار­های اجتماعی و غیر اجتماعی یکدیگر تأثیر می گذارند؟ آنها در مورد مسائل اجتماعی چطور فکر می­ کنند؟ به این منظور که بیشتر درمورد این موضوعات بدانیم به مدرسه می­ آییم و از بچه­ ها و نوجوانان می خواهیم که در مجموع سه پرسشنامه را پرکنند. ما از همه ی دانش ­آموزان دعوت می کنیم تا در این پروژه شرکت کنند! برای اینکه بتوانیم به پاسخ این سوالات دست پیدا کنیم؛ همکاری فرزند شما برای ما مهم است.

همکاران ما

این پروژه ی تحقیقی با همکاری شبکه آگاهی رسانی کمیسیون اروپا در خصوص افراطی ­گری (RAN) انجام می ­شود. شورای پیشگیری ایالتی نیدرزاکسن (LPR) این پروژه را به لحاظ مالی تأمین کرده است و انجمن طرح­های مبتکرانه ی آموزشی نیدرزاکسن  (VNB) آن را اجرا می­ کند.

سوالی دارید؟

 هر وقت مایلید می­توانید برای ما ایمیل بزنید. لطفاً در بخش عنوان ایمیل، اسم پروژه: ” با هم برای همراهی  و مدارا” را بیاورید.

ما مشتاقیم از شما بشنویم!